Logopedie voor jou

Expertisecentrum meertaligheid

Logopediepraktijk De Wingerd helpt je graag verder

Ontdek hier of wij iets voor jou kunnen betekenen binnenkort

Wanneer logopedie?

Als er sprake is van één of meerdere aspecten, kunt u contact met ons opnemen

Wie betaalt?

Logopedie zit in het basispakket van uw verzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Wat te doen?

Wij leggen u graag uit hoe het precies werkt.

Wanneer logopedie?

Spraak
 • het niet of niet goed uitspreken van klanken
 • moeite met de vorming van bepaalde klanken
 • slissen
 • onduidelijk spreken
 • binnensmonds spreken
 • open en gesloten neusspraak
 • openneusspraak t.g.v. schisis
 • te snel spreektempo
Taal
 • niet of nauwelijks spreken
 • vertraagde/ afwijkende taalontwikkeling
 • niet op gang komen van de taalontwikkeling
 • onvoldoende taalbegrip en/of taalgebruik
 • beperkte woordenschat
 • moeite met zinsbouw/vertellen van verhalen
 • moeite met verwoorden van gedachten/belevenissen
Adem en stem
 • onvoldoende adembeheersing
 • heesheid of stemklachten door verkeerd stemgebruik
 • heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen
 • hyperventileren
Afwijkend mondgedrag
 • open mondgedrag
 • mond-ademen
 • kauwproblemen
 • duimzuigen/vingerzuigen
 • afwijkend slikpatroon
 • veelvuldig kwijlen
Eten en drinken
 • eet- en drinkproblemen bij baby’s/(jonge) kinderen
 • slikproblemen
Neurologische stoornissen
 • ziekte van Parkinson
 • spraak- en taalproblemen t.g.v. hersenbeschadiging: Afasie, dysartrie
 • dysfagie (slikproblemen na een beroerte)
Auditieve vaardigheden/horen
 • gehoorproblemen
 • verminderde klankwaarneming
 • zwakke auditieve vaardigheden

Wie betaalt?

Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen. Logopediepraktijk De Wingerd heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. De behandeling wordt dan ook meestal door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u wel rekening met het wettelijk eigen risico dat geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

De behandelingen worden vrijwel altijd direct door ons bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. In de volgende gevallen moet u zelf de rekening betalen:

 • Indien u een zogenaamde ‘restitutiepolis’ heeft. U moet de rekening dan zelf indienen bij uw verzekering.
 • Indien u niet verzekerd bent op de datum van de behandelingen.
 • Indien u na 8:30 van de dag van de afspraak afbelt bij de logopediste waarmee u een afspraak heeft, krijgt u een rekening met het ‘verzuimtarief’, dat is 75% van onderstaande tarief voor een ‘reguliere individuele zitting’.
 • Ook het opstellen van specifieke verslagen (bijv. ten behoeve van de aanvraag voor een ‘rugzakje’) en deelname door de logopedist aan besprekingen op school vallen niet onder de dekking van de verzekering en moet u zelf of de school betalen.

We hanteren de laatst gepubliceerde NZA tarieven:

 • Intake en onderzoek na verwijzing € 81,06
 • Individuele zitting reguliere logopedie € 40,53
 • Andere werkzaamheden per uur € 81,06

Als u een rekening krijgt gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 • Betaling voor de logopedische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum.
 • Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de logopedist vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Wat te doen?

Neem onderstaande tekst zorgvuldig door zodat u precies weet hoe het werkt en wat er van u verwacht wordt.

01

Verwijzing

Logopedisch onderzoek en vervolgens behandeling kan alleen plaats vinden na verwijzing door huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

02

Identificatieplicht

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.

03

Aanmelding

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind telefonisch bij ons aanmelden (Telefoonnummer: 06-51277134).

Graag dit formulier invullen en meenemen naar uw afspraak.

04

Intake en onderzoek

Bij een eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen:

 • Verwijzing van huisarts, tandarts of specialist
 • De gegevens van uw verzekering (verzekeringspas)
 • Het legitimatiebewijs van degene die les gaat krijgen
 • verslagen van onderzoeken (indien van toepassing)
 • en het ingevulde formulier

Vervolgens bespreken we de hulpvraag: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem worden in kaart gebracht.

Als uw kind naar de praktijk komt, wordt U gevraagd te tekenen voor de huisregels. Onder voorwaarden geven we les op enkele scholen, daarbij gelden de huisregels voor op school.

05

Behandelingen

Er wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk.

06

Afronding

Aan het eind van een behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor de verwijzend arts en u zelf. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er zo nodig een afspraak voor controle gemaakt.

Uw mening over onze praktijk is belangrijk om onze kwaliteit te blijven verbeteren. We zullen u vragen of u een vragenlijst hierover in wilt vullen. U krijgt dan een e-mail met het verzoek om de logopedist, de behandeling en de praktijkruimte te beoordelen. Dit gaat geheel anoniem. U bent dus vrij om uw mening te geven.

Over Eline

Eline heeft sinds 1979 haar eigen logopediepraktijk, waar ze veel ervaring heeft opgedaan met zowel kinderen als volwassenen. Ze begon in Bergen, heeft daarna 20 jaar in Den Haag een grote praktijk gehad en van daaruit veel voor verpleeghuizen gewerkt. Ze heeft zich in 2007 opnieuw in Bergen gevestigd met een ‘dependance’ in Alkmaar.

Adres:

Prins Bernhardlaan 23, Oegstgeest

Telefoon:

06-51277134

E-mail: